Botenwacht Test: GTL-Diesel

3 juli 2017

Naast fervent zeezeiler en schrijver/spreker voor de Nederlandse Verening Van Toerzeilers is Kees Kingma dieseltankcleaner bij pechhulpverlener Botenwacht Nederland. Steeds opnieuw wordt Kees geconfronteerd met de gevolgen van de huidige bio-brandstof. Vervuilde diesel, vervuilde tanks, verstopte brandstofsystemen en defecte brandstofpompen zijn dagelijkse kost. Hoog tijd dus om de "nieuwe en schone" variant te testen: GTL-diesel.

Door: Botenwacht Nederland
Auteur: Kees Kingma

GTL-dieselbrandstof
De basis van de GTL diesel is het productieproces Fisher Tropsch dat al bekend is sinds 1920. Het is toen ontwikkeld vanwege de schaarste van olieproducten.

Botenwacht Nederland test GTL dieselShell is op dit moment de grootste producent en leverancier van GTL op basis van aardgas. Shell heeft tot nu toe de grootste GTL-fabriek ter wereld in Qatar met een capaciteit van 140.000 vaten per dag. Uit aardgas wordt in eerste instantie synthetische ruwe olie geproduceerd. Die wordt in een volgend proces opgesplitst in paraffinische producten. GTL diesel is afgeleid van de 'gasoliefractie' wat vergelijkbare eigenschappen heeft met conventionele diesel. Er zijn grotere aardgasvoorraden wereldwijd dan dat er olievoorraden zijn. Het is daarom voor de hand liggend dat GTL in de toekomst steeds meer in de wereldwijde dieselbehoefte zal voorzien.

Is het werkelijk beter voor het milieu ?
Volgens TNO/CE Delft is 1,5 keer zoveel energie nodig om GTL te produceren in vergelijk met normale diesel. Anderzijds heeft GTL door de basis van aardgas een schonere verbranding wat een gunstigere emissie norm geeft. Lokaal is het daardoor beter voor het milieu maar wereldwijd vooralsnog niet.

Wat geven producenten op als belangrijke verschillen met conventionele diesel ?
-GTL is kleurloos en geurloos.
-GTL bevat geen verontreinigingen en aromaten die een slecht effect hebben op de omgeving.
-Door de toevoeging van bio fame is de conventionele diesel wateraantrekkend. GTL is dat niet.
-GTL geeft bij verbranding lagere emissie van schadelijke stoffen.
-Motoren lopen soepeler en stiller op GTL
-GTL is tot twee keer zo lang houdbaar dan EN590 diesel met bio componenten.

GTL vs bacteriegroei:
Bacteriegroei kan zowel bij "normale diesel" als bij GTL een kans krijgen als er water bij de brandstof aanwezig is. Bacteriën of andere organismen groeien in de waterlaag. Er is dus wat dat betreft geen verschil. Wel is het zo dat GTL veel minder water aan zich bindt waardoor uiteindelijk de kans op bacteriegroei aanzienlijk minder is.

GTL en smering: 
De klacht van te wenig smering ontstond tijdens de eerste generatie GTL. In die tijd verviel zelfs de garantie op nieuwe motoren als aantoonbaar GTL werd gebruikt. Aangeraden werd alleen diesel te gebruiken welke voldeed aan de EU-norm EN590.
Sinds april 2016 bestaat nu echter ook de EU-norm EN15940 voor GTL diesel. Deze norm staat wat betreft smering en cetaangehalte bijna gelijk aan de EN590 norm voor bio-diesel.

Testen:
Botenwacht Nederland test GTL dieselVoordat ik GTL tankte heb ik de tank van onze boot (Breehorn 37 Kobbe) schoongemaakt met mijn eigen tankcleaning apparaat. Daarna ben ik op pure GTL gaan varen. Hoewel GTL gewoon gemengd kan worden met bio-diesel, wilde ik het voor de test gescheiden houden. De Yanmar diesel met 4000 draaiuren vaart soepel en loopt goed. De motor is niet stiller dan normaal. De motor rookt bij (koude) start wel beduidenend minder.

Ook de stank is merkbaar minder. In de Breehorn Labberlot met een Vetus motor met 1700 draaiuren is de ervaring hetzelfde.

De Webasto dieselkachel van 1 jaar oud met een eigen tankje GTL start zonder roken en blijft zonder stank goed werken tijdens een week zeilen in de herfst. Na het aanleggen in een haven draait de wind en liggen we ineens met de spiegel in de wind. Daar zit de kajuituitlaat en normaal krijg je dan je eigen dieselwalm in de boot. Deze stank is met GTL nauwelijks waarneembaar. Ook met de Webasto van 9 jaar oud in de Labbergot hebben we dezelfde ervaring. Na 20 branduren bekijk ik het brandervlies. Deze was voorheen wat vuil maar blijkt nu helemaal schoongebrand te zijn door de GTL.

Conclusies:
In mijn ogen is de meerprijs bij de meeste pompen het waard om te overwegen GTL te gaan tanken. Ik ben zelf zo ver dat mijn schepen vanaf nu op GTL gaan varen.
Men kan het gewoon mengen met de biodiesel die nog in de tank zit, dat gaat prima.
Het mindere roken bij het starten zal dan nog enige tijd niet of in mindere mate te merken zijn.

Zelf ben ik echter van mening dat het eerst (laten) cleanen van de tank de beste manier zal zijn. Dit om zeker te zijn dat je geen problemen van het verleden meeneemt en daardoor alsnog afgesleept moet worden. Ikzelf heb mijn tank eerst schoongemaakt.

Tankcleaning bij Botenwacht Nederland

Op een rij:

  • De motor loopt soepeler op GTL
  • Ongewenste uitstoot zoals roet is vele malen minder
  • De houdbaarheid van GTL is langer door het ontbreken van het bio component.
  • De gevoeligheid voor bacterievorming is even groot als bij bio-diesel maar doordat GTL minder water aantrekt en opneemt is de kans op bacterievorming uiteindelijk kleiner.
  • GTL is van zichzelf winterhard tot - 20 C terwijl conventionele diesel daar een additief voor nodig heeft.
  • GTL is ca € 0,15,- /liter duurder en is nog beperkt verkrijgbaar langs het water.

Na 80 liter testen met GTL in twee motoren en twee Webasto kachels, ben ik zeer enthousiast. Ze roken beduidend minder en starten soepel, ook bij vorst. De Webasto dieselkachels starten zonder roken en blijven zonder stank (prettig voor jezelf en voor de omgeving) goed werken. GTL is kleurloos en geurloos. Mijn stelling is en blijft wel om met een schone lei te beginnen en eerst de tank te (laten) reinigen.

Botenwacht tankcleaning

Voor dit laatste kunt u onder meer terecht bij Botenwacht via de site: www.botenwacht-tankcleaning.nl.

Kees Kingma